På 1100-talet grundlades här vid Börringesjöns norra strand ett kloster för nunnor av Benediktinerordern. Klostret fick namnet Börringekloster. På Börringesjöns nordvästra strand i Lindholmens borg huserade drottning Margareta i slutet av 1300-talet för att få bukt med den mäktiga ätten Hvide som höll till i dessa trakter. Klostret upphörde på 1500-talet efter reformationen och av klosterbyggnaden finns idag ingenting kvar. Görvel Fadersdotter Sparre, efter tre kloka giftermål Nordens rikaste kvinna bytte till sig Börringekloster 1582 mot 250 Norska gårdar och lät uppföra en ny byggnad där klostret stått. Görvels ambition var att lära sig räkna som en fogde, snickra som en snickare, tänka som en professor, rita hus som en arkitekt och odla som en bonde. Denna ambition lever vidare än idag.  År 1763 restes huvudbyggnaden och de två flyglarna. 1863 gjordes en påbyggnad av en tredje våning på huvudbyggnaden och slottet fick det utseende som det har än idag.