Börringekloster Huvudgård AB

Jordbruket drivs ekologiskt. Vi odlar havre, ärtor, gräsfrö, raps och vall. Ekologiska dikor betar på ängarna med sina kalvar och Krav-grisar bökar i hagarna på sommaren.  Vi sköter även om skogen och hyr ut hus och lägenheter i Börringe. 

Börringekloster Huvudgård AB, Ett hållbart kunskapsföretag med 200 års perspektiv och Börringeansvar.

Ny lagringskapacitet av biogödsel

Under hösten 2020 har vi utökat vår lagringskapacitet för biogödsel med ca 5000 m3. För detta har vi fått investeringsstöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Biogödseln använder vi i vår ekologiska odling. Resultatet blir ett miljövänligt och hållbart jordbruk.