Börringekloster bild på gården

Ny lagringskapacitet av biogödsel

Under hösten 2020 har vi utökat vår lagringskapacitet för biogödsel med ca 5000 m3. För detta har vi fått investeringsstöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Biogödseln använder vi i vår ekologiska odling. Resultatet blir ett miljövänligt och hållbart jordbruk.